dołącz do nas

Jak to działa ?

 

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania dołącz do nas została wyłączona

Niedziela Zmartwychwstania

zmartJ 20,1-9; Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Dziś, w ten najważniejszy dzień w roku, patrząc i słuchając ewangelii o pustym grobie Jezusa niech każdy z nas pomyśli o swoim własnym grobie. Bo on też kiedyś będzie pusty. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią tego, że i ja kiedyś zmartwychwstanę – mój grób będzie pusty. Tego grobu mogę doświadczać już tu, na ziemi. Może nim być mój nałóg, samotność, nieuleczalna choroba. Bóg jednak mnie stworzył, abym żył, a grób nigdy nie służy do życia, jest jego zupełnym przeciwieństwem. Obietnica ostatecznego zwycięstwa życie nie jest tylko mglistą i odległą rzeczywistością, ale jest prawdą, którą dziś Jezus potwierdza. Czy rodzi się we mnie radość z tego faktu, że kiedyś czeka mnie zmartwychwstanie?

Dk. Sylwester

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Niedziela Zmartwychwstania została wyłączona

Wielka Sobota

wlk sobotaIz 53,8-9; Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało.

Wielka Sobota uczy nas znaczenia ciszy i milczenia w naszym życiu. W tym dniu nie celebruje się Mszy Świętej. Kościół milczy aby w ten sposób uczcić mękę, śmierć i złożenie Jezusa do grobu. Milczy, bo wszelkie słowa wydają się zbędne. W naszym życiu nie zawsze lubimy ciszę, bo cały czas jesteśmy bombardowani hałasem. I gdy przyjdzie nam przez dłużą chwilę milczeć, być w ciszy, zaczynamy się nudzić i niecierpliwić. Milczący grób Chrystusa zaprasza nas jednak do tej ciszy, w której można usłyszeć Boga. Może warto dziś zrezygnować z telewizji, facebooka, internetu, a spróbować usłyszeć ciszę. Bo w tej ciszy Bóg mówi do Ciebie: Zmartwychwstałem!

dk. Sylwester

 

 

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielka Sobota została wyłączona

Wielki Piątek

12Iz 53,4-5; Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.

W wielki Piątek jestem zaproszony aby stanąć pod krzyżem Jezusa. Patrząc na drzewo krzyża widzę ile kosztowało moje zbawienie. Moje grzechy mają swoją cenę. Ktoś mus umrzeć, bo jak mówi Pismo: karą za grzech jest śmierć. Bóg jednak w swoim Synu mówi dziś do każdego z nas: Ja biorę twoje grzechy na siebie i gotów jestem raczej umrzeć, niż Ty byś miał zginąć; właśnie tak bardzo Cię kocham. Czy zawsze pamiętam, że grzech to nie jest niewinna zabawa, która co najwyżej szkodzi drugiemu człowiekowi albo mi samemu? Czy patrząc na krzyż, zdaję sobie sprawę z tego, że to było moje miejsce, które za mnie zajął Jezus?

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Piątek została wyłączona

Wielki Czwartek

1 Kor 11,23-26; Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. wielki czwartek 1Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Dzisiaj, Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczniemy – Triduum Paschalne – święte dni, w których wspominamy tajemnice naszego odkupienia. Gdy przyjrzymy się liturgii tych dni, to dostrzeżemy, że jest to jakby jedno wielkie święto. Po Mszy Wieczerzy nie ma obrzędu rozesłania, w Piątek liturgia nie zaczyna się od znaku krzyża i nie kończy się rozesłaniem, Wigilia Paschalna również nie zaczyna się od znaku krzyża, ale kończy ją już błogosławieństwo i rozesłanie. Mamy więc jakby jedną liturgię, która trwa od Mszy Wieczerzy aż do Wigilii Paschalnej. A to oznacza, że wszystko, co w tym czasie robimy, jest jakby częścią liturgii. Warto zastanowić się jak ja przeżywam te dni, czy to, co będę robił jest godne liturgii?

dk. Sylwester

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Czwartek została wyłączona