Podziękowanie!

Podziękowanie

Dokładnie rok temu, w sierpniu 2016 roku, po uzyskaniu zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Komisji Sztuki Diecezji Tarnowskiej rozpoczęliśmy remont szafy organowej z naszego kościoła parafialnego. Z tej racji, że została ona wpisana do rejestru zabytków, remont obejmuje wiele prac konserwatorskich, które zostały zlecone konserwatorowi dzieł sztuki Panu Zbigniewowi Górowskiemu z Tarnowa.

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej i opisowej oraz demontaż mechanizmu grającego z wnętrza szafy i drewnianej szafy organowej,
 2. Zdjęcie warstwy zalegającego kurzu oraz usunięcie z powierzchni drewna nagromadzonego brudu,
 3. Rozpoznanie stratygraficzne partii polichromowanych oraz złoconych,
 4. Ustabilizowanie rozwarstwiającej się i odpadającej warstwy marmuryzacji tła,
 5. Doczyszczenie dobrze zachowanych fragmentów starego złota,
 6. Dezynsekcja drewna preparatem owadobójczym,
 7. Utwardzenie zniszczonego drewna ornamentyki przez co najmniej trzykrotne i kilkugodzinne zanurzenie w roztworze żywicy syntetycznej,
 8. Podjęcie prac montażowych wnętrza nowego mechanizmu grającego,
 9. Uzupełnienie wszystkich ubytków starego drewna oraz wypełnienie otworów po drewnojadach,
 10. Uzupełnienie ubytków starej pozłoty nowymi płatkami złota dukatowego,
 11. Położenie warstwy wosku ochronnego w partiach marmuryzacji oraz przepolerowanie powierzchni.

Część z tych prac została już wykonana, reszta czeka na realizację w tym roku. Koszty samego odnowienia zabytkowej szafy organowej wynoszą około 180.000 zł. W następnych latach czeka nas zakup nowego instrumentu i ich montaż w odnowionej szafie organowej. Dlatego w imieniu całej Wspólnoty Parafialnej, przeżywając Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, dziękuję za wspieranie ofiarami pieniężnymi tego remontu. Niech św. Jakub, patron naszej parafii, wyprasza dla nas wszystkich potrzebne łaski.

Ks. Alfons Górowski

PROBOSZCZ

 

Tuchów, dn. 13 sierpnia 2016 r.

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Podziękowanie! została wyłączona

List od Biskupa z Francji

Cher Alfons,

Alors que les jeunes  du diocèse de Coutances sont encore en  chemin, je vous envoie ce message de profonde reconnaissance pour notre rencontre si chaleureuse et si riche de découvertes. Une fois encore, remerciez pour moi toutes les familles pour votre formidable hospitalité, et tous les acteurs pour le génie de votre organisation.

L’Eglise de Pologne nous aura beaucoup donné. Qu’elle en soit bénie. Les catholiques de  Tuchow et de Pologne nous ont communiqué leur foi profonde, leurs expressions dignes et sereines de la foi, leur pratique communautaire intense.

En retour, j’espère que les jeunes français auront pu humblement vous partager leur belle intériorité, leur désir d’approfondir leur foi , et leur joie de porter l’Evangile au monde.

C’est ainsi que nos Eglises s’unissent et se donnent l’Evangile du Christ mutuellement comme un appel réciproque à la conversion.

A Cracovie, j’ai admiré la beauté des textes, de la musique, et des mises en scène, pleine de poésie, d’actualité, de tradition et de modernité. J’ai été édifié par l’écoute assoiffé des jeunes dans la catéchèse et la pertinence de leur questions et réflexion. Et ces jeunes par milliers de toutes les continents rassemblés dans la paix et la joie :quel témoignage pour le monde !

Ces JMJ ont été exceptionnelles par la gravité du moment. Nous vivons une époque qui va nous mettre en demeure de faire des choix courageux au service de la justice et de la paix. Il faudra ici bcp de force intérieure pour se tenir dans la vérité, refuser la surenchère de la violence, et maintenir la cohésion fraternelle.

Je vous confie à votre prière cette magnifique jeunesse si riche de promesses.

Je vous confie l’Eglise en France et dans le monde.

Transmettez mon amitié et l’assurance de ma prière à tous les prêtres et les artisans de votre paroisse.

Que le Seigneur vous bénisse dans son Esprit de communion.

+ Laurent Le Boulc’h

Evêque de Coutances et Avranches

TŁUMACZENIE

Drogi Księże Alfonsie,
podczas gdy młodzi z diecezji Coutances są jeszcze w drodze, wysyłam ci wiadomość  z głęboką wdzięcznością za nasze spotkanie tak ciepłe i bogate w odkrycia.

Jeszcze raz podziękuj ode mnie (od nas) wszystkim rodzinom za wspaniałą gościnność i wszystkim wolontariuszom, osobom zaangażowanym w tydzień misyjny za geniusz organizacji.

Polski Kościół da nam bardzo dużo. Niech mu Pan Bóg błogosławi. Katolicy z Tuchowa i wszyscy Polacy przekazali nam swoją głęboką wiarę, godne i pogodne wyrażenie wiary, intensywne praktykowanie we wspólnocie.

Wracając, wierzę, że młodzi Francuzi będą mogli pokornie dzielić się z wami swym pięknym wnętrzem, pragnieniami, aby pogłębić swoją wiarę oraz ich radością, aby zanosić Ewangelię całemu światu.

W taki to sposób  nasze kościoły jednoczą się i dają sobie wzajemnie  Ewangelię Chrystusa jak wzajemny apel o nawrócenie.

W Krakowie podziwiałem piękno tekstów, muzyki, inscenizacji, reżyserii pełnych poezji będącej na czasie, pełnych tradycji i współczesności.

Zostałem podbudowany jak spragnieni  słuchania katechezy byli młodzi, jakie słuszne były  ich pytania i refleksje.

I te tysiące zebranych młodych z różnych kontynentów, zebranych w pokoju i radości. Jakież to świadectwo dla całego świata!

Te Światowe Dni Młodzieży były wyjątkowe poprzez powagę chwili. Żyjemy w czasach, kiedy to musimy dokonywać odważnych wyborów w służbie sprawiedliwości i pokoju. Potrzeba nam dużo siły wewnętrznej, aby trzymać się prawdy, odrzucać   licytowanie się w  agresji,  podtrzymywać zwartość braterską.

Powierzam waszym modlitwom tą wspaniałą młodzież tak bogatą w obietnice.

Powierzam Wam również cały Kościół we Francji i na świecie.

Przekaż proszę wyrazy mojej przyjaźni i zapewnienie o mojej modlitwie wszystkim księżom i osobom zaangażowanym w tydzień misyjny oraz wszystkim parafianom.

Niech Wam Pan Bóg błogosławi  w duchu zjednoczenia

+ Laurent Le Boulc’h

Evêque de Coutances et Avranches

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania List od Biskupa z Francji została wyłączona

ŚDM 2019

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania ŚDM 2019 została wyłączona