Monthly Archives: Kwiecień 2017

dołącz do nas

Jak to działa ?  

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania dołącz do nas została wyłączona

Niedziela Zmartwychwstania

J 20,1-9; Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła … Continue reading

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Niedziela Zmartwychwstania została wyłączona

Wielka Sobota

Iz 53,8-9; Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie … Continue reading

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielka Sobota została wyłączona

Wielki Piątek

Iz 53,4-5; Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, … Continue reading

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Piątek została wyłączona

Wielki Czwartek

1 Kor 11,23-26; Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. … Continue reading

Napisane w Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielki Czwartek została wyłączona