Caritas

PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS

przy Parafii św. Jakuba Ap. w Tuchowie.

Parafialny Oddział Caritas (POC), powstały z inicjatywy byłego ks. Proboszcza Antoniego Myjaka, istnieje w naszej parafii od 4 października 1996 roku. Działa w oparciu o statut Caritas Diecezji Tarnowskiej. W chwili obecnej w oddziale pracuje ok. dwadzieścia osób. Teren parafii podzielony jest na jedenaście rejonów i do każdego z nich przydzielone są odpowiednio charytatywne opiekunki rejonowe. Głównym zadaniem Parafialnej Caritas jest organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii.

W ciągu ostatnich lat swojej działalności POC wypracował już wiele stałych form świadczenia takiej pomocy:

1. Pierwszą z nich jest prowadzony punkt pomocy Caritas znajdujący się obok kościoła na terenie organistówki. Otwarty jest w każdy czwartek w godzinach od 17:00 do 18:00 i świadczy pomoc w zakresie odzieży, żywności i środków czystości.

2. Drugą formą są przygotowywane dwa razy do roku przed świętami paczki żywnościowe. Każdorazowo z tej formy pomocy korzysta około 100 osób.

3. Inną formą pomocy są odwiedziny chorych, samotnych i przygotowywanie w ich domach odprawianych Mszy Świętych, bądź innych nabożeństw (majówka, różaniec).

4. Przez ostatnie kilka lat organizowany jest wakacyjny wypoczynek dla najbiedniejszych dzieci.

5. Udzielana jest pomoc przy zakupie lekarstw, opału, leczenia, dożywiania dzieci w szkole oraz wypłacane są w szczególnych sytuacjach zapomogi losowe.

Pozyskiwanie środków materialnych przez nasz POC na prowadzenie działalności charytatywnej odbywa się poprzez:

1. zbiórki parafialne oraz ofiary złożone do skarbony św. Antoniego

2. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

3. rozprowadzanie baranków wielkanocnych

4. rozprowadzanie kadzidła i kredy w Uroczystość Trzech Króli

5. współorganizowanie Tuchowskiej Majówki „Dla Matki”

6. zbiórki darów w sklepach i firmach

7. z wpłat bądź darów rzeczowych od sponsorów i indywidualnych ofiarodawców