Chór Męski

CHÓR MĘSKI

Początki powstania chóru przy parafii datuje się na rok 1920. Z początku był to chór mieszany, dopiero za czasów organisty Pana Wojciecha Grzanki, przeobraził się w chór męski. Od 1968 do 1970 roku prowadzeniem chóru zajęła się córka pana Wojciecha, Pani Ewa. W 1970 roku do parafii przybył ks. Edward Gabriel, który przejął prowadzenie chóru aż do roku 1978. Kolejnym dyrygentem chóru był pan Stanisław Romanowski, organista, który prowadził chór do roku około 1980. Po dłuższej przerwie, za księdza Proboszcza Antoniego Myjaka, chór został reaktywowany w 1998 roku, a funkcję dyrygenta objął obecny organista, Pan Józef Rąpała, który sprawuje ją do dnia dzisiejszego.

Opiekunami duchowymi chóru w tym czasie byli: ks. Paweł Fałowski, ks. Tadeusz Szydłowski, ks. Jerzy Bulsa, ks. Robert Dytko, ks. Tomasz Starzec, a obecnie ks. Proboszcz Alfons Górowski.

W repertuarze chóru znajdują się min. trzy i czterogłosowe opracowania pieśni, na poszczególne okresy roku liturgicznego.

Serdecznie zapraszamy chętnych mężczyzn do wspólnego chwalenia Pana Boga śpiewem.

Spotkania chóru odbywają się w każdą środę o 20:00, a w okresie zimowym zaraz po wieczornej mszy świętej ok. 19:00. W sierpniu – przerwa wakacyjna.