DSM

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

Patronką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Matka Boża Niepokalana.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o 10:30.

Dziewczęca Służba Maryjna, to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dziewczęta pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę i śpiew.

Co robimy?

Przyjaźnimy się, uczymy współpracy w grupie, staramy się pomagać wszystkim w domu, w szkole, w parafii. Bierzemy czynny udział w procesjach, w nabożeństwach (różaniec w październiku; Droga Krzyżowa w Wielkim Poście; Roraty w Adwencie), przygotowujemy Jasełka i inne programy artystyczne o charakterze religijnym.

W każdą niedzielę na Mszy świętej dla dzieci, przez śpiew i oprawę liturgiczną staramy się głębiej uczestniczyć w Eucharystii. Wspólnie się bawimy, pracujemy, odpoczywamy.

Każdej z nas na co dzień towarzyszy Cudowny Medalik.