Grupa Modlitewna

GRUPA MODLITEWNA

Wspólnota Modlitewna Jezusa Ukrzyżowanego

przy parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie

 

HISTORIA: W roku 2003 odbyły się w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne, które  trwały przez siedem tygodni. Uczestniczący w nich wierni czytali codziennie Pismo Święte, a w niedzielę, spotykali się na Eucharystii i wspólnych rozważaniach. Rekolekcje prowadził ks. Stefan Irla z grupami modlitewnymi z Dębicy i Limanowej. Brało w nich udział około 70 osób. Na zakończenie, 8 listopada, odbyła się uroczystość „Zesłania Ducha Świętego” na uczestników rekolekcji. Datę tę przyjmuje się za powstanie Grupy Modlitewnej. Pierwszym opiekunem został ks. Piotr Sobczak, a po Jego odejściu z naszej parafii opiekunem grupy został ks. Paweł Lis. Obecnie opiekunem  wspólnoty jest od 2010 roku ks. Tomasz Starzec.

GRUPA DZIŚ: Obecnie wspólnota zbiera się w każdy poniedziałek, po wieczornej Eucharystii i adoracji, w salce przy kościele. W spotkaniach uczestniczy około 20 osób. Rozpoczynamy pieśnią do Ducha Świętego prosząc o światło i rozeznanie w życiu codziennym. Śpiewamy też inne religijne i patriotyczne pieśni. Następnie odmawiamy modlitwę Liturgiczną Kościoła Nieszpory, po których spontanicznie dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski i prosimy Go o wsparcie w naszych codziennych troskach i kłopotach. Pamiętamy również w modlitwie o naszych rodzinach, o parafii, o kapłanach i Ojczyźnie. Na zakończenie spotkania odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i dzielimy się różnymi sprawami doświadczeniami.

CO ROBIMY?: Oprócz, co poniedziałkowych spotkań, nasza Grupa uczestniczy w różnych innych akcjach:

– w pierwsze czwartki miesiąca prowadzimy adorację, a w poniedziałki adorację opartą o rozważanie Bożego Słowa,

– uczestniczymy i prowadzimy nabożeństwa różańcowe i  nabożeństwa Drogi Krzyżowej,

– jeździmy co roku na spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym w Limanowej,

– organizujemy pielgrzymki,

– przeżywamy uroczyście rocznicę powstania wspólnoty,

– spotykamy się na wspólnym kolędowaniu, imieninach i ogniskach.