Chrzest święty

Sakrament chrztu udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca, na Mszy świętej o godzinie 14:00 (w czasie wakacyjnym o 11:30). Można, po wyrażeniu zgody przez księdza proboszcza, ochrzcić dziecko w innym stosownym czasie.

Aby zapisać dziecko do chrztu będą potrzebne dokumenty:

– metryka urodzenia dziecka z USC,

– świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (gdy rodzice żyją w związku cywilnym lub bez żadnego związku duszpasterz poprosi o złożenie przez rodziców dziecka oświadczenia, że zobowiązują się wychować je w wierze katolickiej),

– jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, zaświadczenie od ich proboszcza zezwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego.

Warto uzupełnić wcześniej dane zawarte w Kancelaryjnej Karcie Chrztu.

Zadania chrzestnych są w sposób jednoznaczny określone, „ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz  z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”.

Zatem, aby móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

– być wyznaczonym przez przyjmującego chrzest (jeśli jest to możliwe), jego rodziców, tego kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu;

– posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

– mieć ukończony szesnasty rok życia, chociaż biskup diecezjalny może określić inny wiek, a nawet proboszcz czy szafarz mogą dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek w tym względzie;

– być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji;

– nie być ojcem lub matką przyjmującego chrzest;

– być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.

Skoro kandydaci na chrzestnych winni być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, nie może dziwić fakt, że nie dopuszcza się do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych.