Małżeństwo

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem (I rozmowa).

2. Należy przynieść:

– metrykę chrztu i bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące,

– dowód osobisty,

– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej, bądź zawodowej,

– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

3. W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.

4. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić świadectwo zgonu małżonka wydane  przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

5. Narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia, który w naszym dekanacie odbywa się w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie w każdą trzecią niedzielę miesiąca: o godz. 9.00 Msza św., następnie spotkania w sali parafialnej (wejście przez furtę klasztorną).

6. Narzeczeni odbywają 3 spotkania w Poradni Rodzinnej (w naszym dekanacie działa Poradnia w Parafii NNMP w Tuchowie: czynna w każdy poniedziałek od godz. 17.00 do 19.00).

7. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania (po I rozmowie oraz przed ślubem).

8. Narzeczeni w ustalonym terminie zgłaszają się na II rozmowę w kancelarii parafialnej, przynosząc dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego lub świadectwo zawarcia związku cywilnego. Przynoszą również zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) oraz potwierdzenie o uczestnictwie w dniu skupienia i w spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

9. W dniu ślubu świadkowie zgłaszaja się do zakrystii z wlasnymi dowodami osobistymi oraz przynoszą kartki od spowiedzi narzeczonych i obrączki.

Katechizacja przedmałżeńska odbywa się w naszej parafii każdego roku w Wielkim Poście przez 5 tygodni (spotkania odbywają się w sobotę). Istnieje też możliwość uczestniczenia w katechizacji przedmałżeńskiej w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n. Dunajcem lub w Rekolekcyjnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II  „Opoka” w Starym Sączu.