Katastrofa budowlana

Dnia 5 grudnia 1985 r. odwiedził tutejszą parafię konserwator diecezjalny ks. Władysław Szczebak. Celem tych odwiedzin była sprawa pęknięć murów kościoła. Zdaje mi się, że został on przysłany tylko trudno powiedzieć przez kogo? W następnym dniu przysłał odpis sprawozdania, które przesłał do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pismem tym zalecono założenie na pęknięciach tzw. marek kontrolnych oraz zalecono przeprowadzenie remontu murów kościoła (…). W imię Boże przystąpię do tego przedsięwzięcia.

Fragment II Tomu Kroniki Parafialnej, 215/1985.

Tu możesz oglądnąć zdjęcia z prac przy katastrofie budowlanej.

Tu możesz przeczytać dokumentację powykonawczą z prac restauracyjnych.