Adoracja i Komunia

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który:

1. Nawiedzi Najświętszy Sakrament przynajmniej pół godziny w celu adoracji;

2. W Wielki Czwartek, w czasie uroczystego wstawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej, pobożnie odmówi strofy hymnu „Przed tak wielkim sakramentem”;

3. pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystej procesji eucharystycznej, która ma szczególne znaczenie w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, niezależnie od tego czy odbywa się w budynkach, czy poza nimi.

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który:

1. Nawiedzi Najświętszy Sakrament w celu adoracji;

2. Odmówi do Jezusa w Najświętszym Sakramencie jakąś zatwierdzoną modlitwę (np. Zbliżam się w pokorze albo O, Święta Uczto lub zwrotki Przed tak wielkim Sakramentem).


KOMUNIA ŚW. EUCHARYSTYCZNA I DUCHOWA

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który:

1. Sam po raz pierwszy przystąpi do Komunii św. lub nabożnie będzie towarzyszyć innym przystępującym po raz pierwszy do Komunii św.;

2. W jakikolwiek piątek Wielkiego Postu, także w Wielki piątek, po Komunii św. pobożnie odmówi modlitwę „Oto ja , dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły prawnie zaproponowanej dokona:

1. Aktu Komunii duchowej;

2. Dziękczynienia po Komunii (np. Duszo Chrystusowa; Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu).

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.