Akty

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w uroczystość Chrystusa Króla odmówi publicznie akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi (O Jezu najsłodszy Odkupicielu); zaś gdy akt zostanie odmówiony w innych okolicznościach, odpust będzie cząstkowy.

AKT WYNAGRODZENIA

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa publicznie odmówi akt wynagrodzenia (O, Jezu najsłodszy); zaś gdy akt zostanie odmówiony w innych okolicznościach, odpust będzie cząstkowy.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.