Błogosławieństwo


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który pobożnie przyjmie błogosławieństwo udzielone przez papieża Miastu i światu (Urbi et orbi) lub przez biskupa wiernym powierzonym jego pieczy, choćby ze słusznej przyczyny fizycznie nie uczestniczył w świętych obrzędach, jednak pobożnym nastawieniem serca śledził je przez pośrednią transmisję telewizyjną lub radiową.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.