Gorzkie żale


GORZKIE ŻALE

Penitencjaria Apostolska udziela chętnie odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wszyscy wierni jeden raz w ciągu każdego tygodnia Wielkiego Postu, o ile wezmą pobożny udział w nabożeństwie zwanym „Gorzkie żale’’ w jakimkolwiek kościele na terenie Polski, po odbyciu spowiedzi św. i przyjęciu Komunii św. oraz odmówieniu w intencji Papieża jednego „Ojcze nasz’’ i „Zdrowaś’’ względnie też  jakiejkolwiek modlitwy według własnego uznania.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.