Modlitwy do Maryi

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który:

1. pobożnie odmówi różaniec Maryjny w kościele, w kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu i ogólnie, kiedy wielu gromadzi się dla godziwego celu;

2. pobożnie zjednoczy się w odmawianiu tej modlitwy, kiedy jest ona odmawiana przez papieża i przekazywana za pomocą urządzeń telewizyjnych i radiowych.

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który:

1. pobożnie odmówi kantyk Magnificat;

2. rano albo w porze południowej, albo pod wieczór pobożnie odmówi modlitwę Anioł Pański z przepisanymi wersetami i modlitwą, lub w okresie wielkanocnym antyfonę Regina caeli (Królowo nieba, wesel się) również z odpowiednią modlitwą;

3. pobożnie odmówi jakąkolwiek zatwierdzoną modlitwę do Najświętszej Maryi Panny (np. Maryjo, Matko łaski; Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo; Witaj, Królowo; Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym; Pod Twoją obronę).

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.