Modlitwy i nowenny

MODLITWY DO ANIOŁA STRÓŻA

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie wezwie swego Anioła Stróża, posługując się zatwierdzoną modlitwą (np. Aniele Boży).

MODLITWY KU CZCI ŚW. JÓZEFA

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie wezwie św. Józefa, Oblubieńca NMP, posługując się zatwierdzoną modlitwą (np. Do ciebie, święty Józefie).

MODLITWY KU CZCI ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA PAWŁA

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi modlitwę Święci Apostołowie Piotrze i Pawle.

NOWENNY, LITANIE I MAŁE OFICJA

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który:

1. pobożnie będzie uczestniczyć w publicznie odprawionej nowennie (np. przed uroczystością Narodzenia Pańskiego albo Zesłania Ducha Świętego, albo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny);

2. pobożnie odmówi zaproponowane litanie (np. do Najświętszego Imienia Jezusa, do Najświętszego Serca Jezusowego, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, do Najświętszej Maryi Panny, do św. Józefa, do Wszystkich Świętych);

3. pobożnie odmówi małe oficjum prawnie zaproponowane (np. do Męki Pańskiej, do Najświętszego Serca Jezusowego, do Najświętszej Maryi Panny, do Niepokalanego Poczęcia, do św. Józefa).

MODLITWY ZA DOBROCZYŃCÓW

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który wiedziony uczuciem nadprzyrodzonej wdzięczności pobożnie odmówi prawnie zatwierdzoną modlitwę za dobroczyńców (np. Racz, Panie, nagrodzić).

MODLITWY ZA PASTERZY

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który:

1. w duchu synowskiego oddania pobożnie odmówi jakąś prawnie zatwierdzoną modlitwę za papieża (np. Módlmy się za papieża);

2. podobnie, gdy pobożnie odmówi modlitwę zaczerpniętą z Mszału za biskupa diecezjalnego na początku jego posługi pasterskiej albo w rocznicę (jej rozpoczęcia).

MODLITWY BŁAGALNE I DZIĘKCZYNNE

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w kościele lub kaplicy pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji:

1. hymnu Veni, Creator (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź) albo w pierwszym dniu roku celem uproszenia Bożej opieki na cały rok, albo w uroczystość Zesłania Ducha Świętego,

2. hymnu Te Deum (Ciebie, Boga, wysławiamy) w ostatnim dniu roku dla podziękowania Bogu za dobrodziejstwa otrzymane w ciągu całego minionego roku.

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który:

1. na początku i końcu dnia,

2. przy rozpoczynaniu i kończeniu własnej pracy,

3. przed i po posiłku

pobożnie odmówi jakąś prawnie zatwierdzoną modlitwę błagalną i dziękczynną (np. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny; Stajemy wobec Ciebie; Składamy Ci dzięki; Pobłogosław, Panie; Panie, Boże wszechmogący; Wysłuchaj nas; Ciebie, Boga wysławiamy; O Stworzycielu, Duchu, przyjdź; Przybądź, Duchu Święty; Boże, nasz Ojcze, nawiedź).

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.