Modlitwy za zmarłych

MODLITWA ZA WIERNYCH ZMARŁYCH

Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który:

1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myślach za zmarłych;

2. we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny (lub za zgodą ordynariusza w niedzielę poprzedzającą albo następującą względnie w uroczystość Wszystkich Świętych) nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę.

Odpustu cząstkowego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który:

1. nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myślach za zmarłych;

2. pobożnie odmówi Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych albo wezwanie Wieczny odpoczynek.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.