Rachunek sumienia

RACHUNEK SUMIENIA I ŻAL ZA GRZECHY

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który, szczególnie w celu przygotowania się do sakramentalnej spowiedzi:

1. zrobi rachunek sumienia z postanowieniem poprawienia się;

2. pobożnie odmówi akt żalu, posługując się jakąkolwiek zatwierdzoną formułą (np. Spowiadam się; Psalm „Z głębokości wołam do Ciebie”; Psalm „Zmiłuj się nade mną, Boże”; psalmy gradualne; psalmy pokutne).

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.