W chwili śmierci

W CHWILI ŚMIERCI

1. Kapłan, który wiernemu udziela sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci, niech nie opuszcza udzielenia mu błogosławieństwa apostolskiego połączonego z odpustem zupełnym.

2. Jeśli nie ma kapłana, święta Matka Kościół łaskawie udziela wiernemu  odpowiednio dysponowanemu odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, o ile za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym przypadku Kościół uzupełnia trzy warunki do uzyskania odpustu zupełnego.

3. Do uzyskania odpustu zupełnego chwalebne jest posłużenie się krucyfiksem (pasyjką) lub krzyżem.

4. Taki odpust zupełny w chwili śmierci może uzyskać wierny, chociażby tego dnia uzyskał już inny odpust zupełny.

5. O tym zbawiennym postanowieniu Kościoła należy odpowiednio i często pouczać wiernych w katechezie.