Wyznanie wiary

WYZNANIE WIARY I AKTY CNÓT TEOLOGICZNYCH

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który w czasie Wigilii paschalnej lub w rocznicę własnego chrztu odnowi przyrzeczenia chrzcielne jakąś formułą prawnie aprobowaną.

Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który:

1. odnowi przyrzeczenia chrzcielne, posługując się jakąkolwiek formułą;

2. pobożnie przeżegna się, wypowiadając przy tym zgodnie ze zwyczajem słowa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen;

3. pobożnie odmówi Skład Apostolski lub nicejsko-konstantynopolskie wyznanie wiary;

4. według zaaprobowanej formuły odmówi akt wiary, nadziei i miłości.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.