Lata 1941-1945

Ks. Franciszek Ciekliński przyszedł na wikarego z Nowego Sącza po śmierci ks. Dziekana Wcisły 11 XI 1944. Został mianowany administratorem parafii, chociaż de facto rządził parafią jeszcze za życia chorego i niedołężnego proboszcza Wcisły. Był to czas wojny. Pisze o nim Następca, ks. Kudej: „Zaniedbał zupełnie parafię i gospodarstwo, tak, że nowy proboszcz zastał z inwentarza tylko 1 krowę i nic więcej, a zboża nie było nawet na zasianie jesienne. Duża winę ponoszą tu Niemcy, którzy jak wszędzie tak i tu rabowali, co się dało, ale i administrator, że nie dbał i nie chronił inwentarza. Po jego odejściu księża prawie cały rok żyli z jałmużny parafian.”

Zasługą ks. Cieklińskiego jest wyszarowanie wewnątrz kościoła w r. 1944 jako przygotowanie pod malowanie w przyszłości kościoła. Zrobił to jednak na własną rękę i ze szkodą dla malowideł starych, które kazał wprost zdrapać, za co otrzymał z Kurii wytyk. Projekt malowania opracował prof. R. Reguła z Nowego Sącza /obecnie w Krakowie/, jednak do malowania kościoła nie doszło, ponieważ ks. Ciekliński zraził się do parafii a parafianie do niego.

Za niego pełnił obowiązki kościelnego niejaki Nicpoń, marna kreatura, jeszcze marniejszy kościelny, którego zastrzelili partyzanci.

Ks. Ciekliński zaprowadził także instalację elektryczną do kościoła w czasie wojny. Całą tą pracę wykonano licho, z materiału lichego tak, że już po kilki latach okazała się konieczność gruntownego przerobienia instalacji i znowu naciągania parafii na koszty. Po jego odejściu ratował sytuację gospodarcząks. wikary Jan Pączek, który chodził po parafii i zbierał zboże na zasiew pola żeby przecież nie leżało odłogiem. Ks. Pączek bardzo gorliwie i ofiarnie zabiegał o podniesienie parafii, a równocześnie uczył religii w nowo powstałym gimnazjum ogólnokształcącym w Tuchowie.

W r. 1949 złożył magisterium i odszedł do Dąbrowy Tarnowskiej na stanowisko prefekta szkoły podstawowej. Zostawił po sobie miłą pamięć.

Powyższy tekst w formie maszynopisu został znaleziony w kancelarii parafialnej, przepisany przez Wojtka Lewickiego i umieszczony na tej stronie.