Cmentarz

ZARZĄDZENIE

W związku z ograniczonym miejscem oraz zabytkowym charakterem Starego Cmentarza Parafialnego w Tuchowie zarządzam co następuje:

1. Wszelkie prace remontowe i budowlane odbywają się za wiedzą i pisemną zgodą księdza proboszcza.

2. Remonty nagrobków mogą polegać tylko na zmianie materiału wykończeniowego; nie ma natomiast możliwości powiększania nagrobków w żadnym wymiarze (ani wzdłuż, ani wszerz, ani wzwyż).

3. Na mogile ziemnej lub tzw. oblamówce można postawić niski nagrobek, którego jednak wielkość będzie identyczna z zajmowanym przez istniejącą mogiłę miejscem.

4. Wszystkie prace na cmentarzu należy tak wykonywać, aby nie utrudniały innym dostępu do ich grobów, a po zakończeniu prac należy cały teren uprzątnąć.

5. Na teren cmentarza nie wolno wjeżdżać samochodami: beton należy przygotować poza cmentarzem.

Ponieważ miejsca na cmentarzu nie są niczyją prywatną własnością samowolne rozbudowy lub budowy nagrobków będą traktowane jako naruszenie własności Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie z wszystkimi tego konsekwencjami.

Administrator Kaplicy: tel. 517-081-339

Zdjęcia Kaplicy Rozwadowskich:

DSC_0302