Siostry Służebniczki

Siostry Służebniczki Dębickie BDNP w Tuchowie

ul. Zielona 10, 33-170 Tuchów
tel. 14 652 58 36, e-mail: siostry.tuchow@wp.pl

Ochronka Sióstr: www.ochronka.tuchow.info

Notatka napisana przez s. Alfredę Data o ochronce i domu ubogich.

Dom Generalny: www.bdnp.pl